ระบบบันทึกและติดตามงาน (WRTS)
 
 
 
 
 
ระบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ
ดีมาก ดี พอใช้ น้อย น้อยมาก ไม่ประเมิน
 
 
ระบบบันทึกและติดตามงาน บัณฑิตวิทยาลัย (WRTS)
Copyright © 2007-2020 All rights Reserved.