ระบบบันทึกและติดตามงาน (WRTS)
 
 
 
 
 
ระบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ WRTS
ดีมาก ดี พอใช้ น้อย น้อยมาก ไม่ประเมิน
 
 
 
ระบบบันทึกและติดตามงาน บัณฑิตวิทยาลัย (WRTS)
Copyright © 2007-2022 All rights Reserved.